Tenn är ett silvervitt metalliskt grundämne med beteckningen Sn (latin: stannum). Den här smidiga silvervita metallen oxiderar inte med syre vilket gör att den används för att skydda andra metaller mot korrosion med en tennbeläggning.

Tenn är en av de metaller som är kända av människan sedan antiken, då det mjuka tennet hade stor betydelse med den även mjuka kopparn, då de tillsammans bildar den hårda legeringen brons. Tenn utvinns framförallt ur mineralet tennsten (kassiterit).

Tenn är en formbar, smidig, kristallin metall. Den är beständig i syre och salt, sött och destillerat vatten (den skyddas av en oxidfilm), men kan angripas av baser, syror och surt salt. När smält tenn stelnar uppstår så kallad β-tenn som är stabilt ner till 13 °C.

När tennföremål förvaras i låga temperaturer kommer grå förhöjda partier att uppstå på ytan, man säger att föremålet drabbats av tennpest. Detta kan förhindras genom att man legerar tennet med antimon eller vismut. Munka Sweden´s tenn innehåller därför 5% antimon.

Tenn är en av de få metaller, som varit i användning ända sedan förhistorisk tid, och i äldsta tider kom det dels från Indien, dels från det inre Asien. Under bronsålder hämtas stor del av det europeiska tennet från England. De brittiska öarna kallades av fenicierna för tennöarna.

Genom gravfynd i Egypten vet man att tennet varit i allmänt bruk redan 4000-3000 f.Kr. Det har anträffats i schweiziska pålbyggnader och var bekant i Kina och Indien åtminstone 1800 f.Kr. I 4 Mos. 31:22 uppräknas tenn tillsammans med metallerna guld, silver, koppar, järn och bly.

Det var inte förrän ca 600 f.Kr. som man började använda rent tenn. England däremot, började man redan under äldre bronsålder, ca. 1800 f.Kr. utvinna tenn för att använda vid bronstillverkning. Man använde den dock inte utifrån vad som är känt till några föremål i rent tenn.

RING MIG NÄR DU BEHÖVER HJÄLP

Har du någon fråga om våra produkter ringer du till mig personligen. Det kan vara allt från att få veta om hur en pump funkar, vad en produkt väger, när den kommer levereras eller att det varit något fel på produkten.

Då ringer du och talar med mig på 070-660 59 80. Skulle du inte nå mig direkt så hittar du precis här nedan BLI UPPRINGD och då ringer jag så fort jag är ledig.

Bli uppringd

Du kanske har frågor om någon produkt, frakten eller något annat? Skicka ditt mobilnummer till mig, så ringer jag personligen upp dig inom kort. Jag vill att våra kunder skall få så god kunskap om våra produkter som möjligt, för att göra ett så bra och tryggt köp.

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Du som har en fysisk butik eller en webbutik kan bli återförsäljare av våra produkter.