Köpvillkor och reklamationer

 

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp när Mr Fredrik bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Mr Fredrik har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

 

2. Pris

Priserna presenteras inklusive moms på vår konsumentsajt såväl på  vår återförsäljarsajt. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Mr Fredrik inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

 

 

3. Frakt

Frakt- och emballagekostnad tillkommer på priset om det inte specifikt anges att det ingår.Fraktkostnaderna kan komma att debiteras separat från varufakturan, då det inte alltid möjligt att i förväg ange ett fraktpris pga fraktsätt, vikt och volym. Fri frakt vid köp över 600:- för konsumenter gäller endast inom sverige.

 

4. Betalningsvillkor

 

Normalt betalas mot faktura eller kort. Mr Fredrik kan dock om kunden tidigare inte betalat i tid eller har kreditanmärkningar eller på annat sätt bedöms av Mr Fredrik som en inte fullt solvent kund begära betalning i förskott eller via postförskott.

 

Påminnelseavgift vid utebliven betalning utgår med 100 kronor per påminnelse samt räntedebitering med 20 procent räknat på årsbasis för de dagar som fakturan är obetald efter sista betalningsdag.

 

4.1 Postförskott

Avgiften för att betala mot postförskott är 90 kr och betalas av kunden. Kunden betalar när kunden hämtar ut paketet på Mr Fredrik avtalat utlämningsställe. För paket som inte löses ut förbehåller sig Mr Fredrik rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt och en hanteringskostnad på 500 kronor.

 

4.2 Kortbetalning

Betala med VISA eller MasterCard.

 

5. Leveranser 

Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre och vi upplyser då kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av DHL eller av transportör som Mr Fredrik har avtal med. Till privatkunder sker leverans till närmaste DHL Servicepoint om kunden inte angett annan servicepoint som DHL trafikerar. 

För åfterförsäljare sker leverans med paket till den angivna adressen. Eventuella specifika instruktioner om önskad leveranstid för återförsäljare skall ske vid beställningen.

 

 

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

 

7. Transportrisken 

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

 

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom).  Du reklamerar direkt på fraktsedlen vid mottagande av godset och noterar typ av skada.Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddelas oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan.Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören.

 

Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Mr Fredrik AB. Reklamation som är att hänföra till i sig skall ske skriftligen senast tre dagar efter att godset mottagits.

 

Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på fredrik@mrfredrik.se.

 

9. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. 

 

Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är konsthantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation. 

 

Mr Fredrik ansvarar högst ett år för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Mr Fredrik ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.

 

Samtliga fontäner skall brukar utomhus. All annan användning är på kundens egen risk. Fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kan komma i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor får inte vara i närheten av känsliga material såsom trä, tyg eller annat material som kan bli utsatt för åverkan genom användning. Stänk från fontänen på omgivande miljö är kundens fullständiga ansvar och kan aldig bli föremål för reklamation. Det åligger köparen att kontroller vid mottagande av fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kommer i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor  att tillse att de är täta och inte på detta eller annat vis kan orsaka skada på annan egendom. Eventuella läckage i produkten skall anmälas till Mr Fredrik AB inom en vecka för utbyte av produkten till annan likvärdig produkt. Följdskador pga av läckage ersätts aldrig.

 

Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätt aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan.

 

Frysskador eller andra skador som produkterna utsätt för genom att förvaras ute året runt, är aldig föremål för reklamation. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.

 

Det åligger kunden att också minst följa de skötselråd som Mr Fredrik AB ger för produkten. Har dessa inte blivit åtföljda föreligger ingen rätt till reklamation.

 

För vaser och kärl ansvar Mr Fredrik inte för att de är vattentäta, utan rekommenderar att man inuti sätter ena annan vas som är vattentät av glas eller plast för att undvika läckage. Här kan en halverad PET flaska fungera som innervas tex. Skador som uppstår för att kunden använt vasen/kärlet utan innerkärl ansvarar Mr Fredik inte för.

 

För produkter i trä eller metall som utsätts för sol, regn, snö, kyla, mekanisk åverkan är kunden medveten om att det sker förändringar i materialen som kan  förändra dess utseende, funktion, färg, form mm. Dessa förändringar kan uppträda efter kort eller lång sikt, men är aldrig föremål för reklamation. 

 

Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris inklusive frakt.

 

11. Återbetalningar 

Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från det att vi godkänt din retur.

 

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

 

13. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.

Bli uppringd

Skicka ditt mobilnummer till oss så kontaktar vi dig inom kort.