Brons är en legering mellan koppar och tenn, där kopparen brukar vara omkring 80 procent av legeringen. Eftersom brons har en relativt låg smältpunkt och hög hårdhetsgrad så lämpar den sig väl för att gjuta.

Brons har funnits i 5000 år och dess betydelse märks inte minst då en lång period i historien benämnts just bronsåldern. Bronsåldern inträdde från 3000 f kr i Grekland till bronsåldern i Sverige som varade från 1700 f kr till 300 f kr.

Tekniken med bronsgjutning har naturligtvis utvecklats i stadier under den långa tid som brons utgjorde en viktig del i handel, krig och politik. Idag används brons främst inom konsthantverk

Det finns två grundvägar att gå när man gjuter;

”Den förstörande formens teknik” eller den mer internationella beteckningen ”Cire Perdue” bygger på att man tar fram en prototyp i vax som sedan kläs i formlera. När leran stelnat, smälts vaxet ur formen som man sedan kan gjuta bronset i. Idag använder man också sammansatta formar, vilket gör att man kan gjuta stora och komplicerade figurer, en teknik som utvecklades av kineserna.

Sandgjutning bygger på att gjutsand packas för hand kring en modell i s.k. formflaskor. Den smälta metallen hälls i och ut kommer så småningom en rå modell som sedan filas, slipas och poleras.

Vilken teknik som används beror dels på historiska traditioner och kunskaper, men idag också mycket på vilken detaljrikedom man önskar i den slutgiltiga produkten.

Generellt kan man säga att Cire Perdue är mer komplicerad att gjuta och kostar mer, men ger bättre detaljrikedom och det går åt mindre material, medan sandgjutning är enklare, mindre tidskrävande men förbrukar mer material och ger därför tyngre pjäser i en jämförelse.

Bli uppringd

Du kanske har frågor om någon produkt, frakten eller något annat? Skicka ditt mobilnummer till oss så ringer Mr Fredrik him self upp dig inom kort. Vi vill att våra kunder skall få så god kunskap om våra produkter för att göra ett tryggt köp.